hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
7109000000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 以贱金属或银为底的包金材料 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:基底材质[铜、银等];3:GTIN;4:CAS; 13 8.00% 0.5