hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
7118100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非法定货币的硬币(金币除外)〔CIQ码:999:金币除外〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[法定货币、非法定货币];3:材质[铜制等];4:成分含量;5:GTIN;6:CAS; 千克 6 0 0
7118900010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 金质铸币(金质贵金属纪念币)〔CIQ码:999:金质贵金属纪念币〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[法定货币、非法定货币];3:材质[铜制等];4:成分含量;5:GTIN;6:CAS; 千克 J 0 0 0
7118900090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他硬币〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[法定货币、非法定货币];3:材质[铜制等];4:成分含量;5:GTIN;6:CAS; 千克 0 0 0