hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
7206100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 铁及非合金钢锭(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.形状(方锭、其他初级形状等);3.材质(铁、非合金钢);4.成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量)(以下要素仅上海海关要求)5.GTIN;6.CAS 千克 0 2 11
7206900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他初级形状的铁及非合金钢(CIQ码:101:板坯,102:锭) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.形状(方锭、其他初级形状等);3.材质(铁、非合金钢);4.成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量)(以下要素仅上海海关要求)5.GTIN;6.CAS 千克 0 2 11