hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
7301100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 钢铁板桩(不论是否钻孔、扎眼或组装)(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.形状(板桩、焊接的角材、型材、异型材);3.材质(铁、非合金钢、不锈钢、合金钢);4.加工方法(冷轧、热轧等);5.规格(截面尺寸)(以下要素仅上海海关要求)6.GTIN;7.CAS 千克 13 7 20
7301200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 焊接的钢铁角材、型材及异型材(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.形状(板桩、焊接的角材、型材、异型材);3.材质(铁、非合金钢、不锈钢、合金钢);4.加工方法(冷轧、热轧等);5.规格(截面尺寸)(以下要素仅上海海关要求)6.GTIN;7.CAS 千克 13 7 30