hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
7311001000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 装压缩或液化气的钢铁容器(指零售包装用)(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(压缩气体或液化气体用、零售包装用等);3.材质(钢铁);4.种类(罐、桶等)(以下要素仅上海海关要求)5.GTIN;6.CAS 千克 6A M 10 8 70
7311009000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他装压缩或液化气的容器(指非零售包装用)(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(压缩气体或液化气体用、零售包装用等);3.材质(钢铁);4.种类(罐、桶等)(以下要素仅上海海关要求)5.GTIN;6.CAS 千克 6A M 13 8 17