hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
7311001000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 装压缩或液化气的钢铁容器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[压缩气体或液化气体用、零售包装用等];3:材质[钢铁];4:种类[罐、桶等];5:GTIN;6:CAS; 千克 6A M/ 13 8.00% 0.7
7311009000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他装压缩或液化气的容器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[压缩气体或液化气体用、零售包装用等];3:材质[钢铁];4:种类[罐、桶等];5:GTIN;6:CAS; 千克 6A M/ 13.00% 8.00% 0.17