hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
7312100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非绝缘的钢铁绞股线、绳、缆 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:材质(钢铁)|3:制品种类(绞股线、吊索、绳等)|4:注明“非绝缘”|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 A M/ 13% 4% 20%
7312900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非绝缘钢铁编带、吊索及类似品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:材质(钢铁)|3:制品种类(绞股线、吊索、绳等)|4:注明“非绝缘”|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 4% 20%