hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
7312100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非绝缘的钢铁绞股线、绳、缆(CIQ码:101:其他深加工金属制品,102:钢丝绳,103:其他钢铁及制品) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.材质(钢铁);3.制品种类(绞股线、吊索、绳等);4.注明“非绝缘”(以下要素仅上海海关要求)5.GTIN;6.CAS 千克 A M 10 4 20
7312900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非绝缘钢铁编带、吊索及类似品(CIQ码:101:其他深加工金属制品) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.材质(钢铁);3.制品种类(绞股线、吊索、绳等);4.注明“非绝缘”(以下要素仅上海海关要求)5.GTIN;6.CAS 千克 10 4 20