hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
7312100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非绝缘的钢铁绞股线、绳、缆 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质[钢铁];3:制品种类[绞股线、吊索、绳等];4:注明“非绝缘”;5:GTIN;6:CAS; 千克 A M/ 13 4.00% 0.2
7312900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非绝缘钢铁编带、吊索及类似品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质[钢铁];3:制品种类[绞股线、吊索、绳等];4:注明“非绝缘”;5:GTIN;6:CAS; 千克 13 4.00% 0.2