hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
7315111000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 自行车滚子链 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[自行车用、摩托车用等];3:材质[钢铁];4:种类[铰接链、滚子链、日字环节链等];5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.8
7315112000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 摩托车滚子链 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[自行车用、摩托车用等];3:材质[钢铁];4:种类[铰接链、滚子链、日字环节链等];5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.8
7315119000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他滚子链 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[自行车用、摩托车用等];3:材质[钢铁];4:种类[铰接链、滚子链、日字环节链等];5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.8
7315120000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他铰接链 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[自行车用、摩托车用等];3:材质[钢铁];4:种类[铰接链、滚子链、日字环节链等];5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.8
7315190000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 铰接链零件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[自行车用、摩托车用等];3:材质[钢铁];4:种类[铰接链、滚子链、日字环节链等];5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.8
7315200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 防滑链 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[自行车用、摩托车用等];3:材质[钢铁];4:种类[铰接链、滚子链、日字环节链等];5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.8
7315810000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 日字环节链 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[自行车用、摩托车用等];3:材质[钢铁];4:种类[铰接链、滚子链、日字环节链等];5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.8
7315820000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他焊接链 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[自行车用、摩托车用等];3:材质[钢铁];4:种类[铰接链、滚子链、日字环节链等];5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.8
7315890000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未列名链 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[自行车用、摩托车用等];3:材质[钢铁];4:种类[铰接链、滚子链、日字环节链等];5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.8
7315900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非铰接链零件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[自行车用、摩托车用等];3:材质[钢铁];4:种类[铰接链、滚子链、日字环节链等];5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.8