hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
7402000001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未精炼铜、电解精炼用铜阳极(含黄金价值部分)(CIQ码:101:粗铜,102:电解铜) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量(铜的含量及黄金含量);3.形状(块状、粉末等);4.材质(未精炼铜);5.用途(电解精炼用等)(以下要素仅上海海关要求)6.GTIN;7.CAS 千克 0 2 11
7402000090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未精炼铜、电解精炼用铜阳极(非黄金价值部分)(CIQ码:101:粗铜,102:电解铜) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量(铜的含量及黄金含量);3.形状(块状、粉末等);4.材质(未精炼铜);5.用途(电解精炼用等)(以下要素仅上海海关要求)6.GTIN;7.CAS 千克 0 2 11