hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
7413000000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非绝缘的铜丝绞股线、缆、编带等(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.材质(铜);3.种类(绞股线、缆、编带等);4.注明“非绝缘”;5.品牌;6.型号或牌号(以下要素仅上海海关要求)7.GTIN;8.CAS 千克 A M 0 5 14