hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
7507110000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 纯镍管 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:材质(非合金镍、镍合金)|3:种类(管、接头、肘管、管套等)|4:成分含量(镍及合金元素的含量)|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 0% 6% 17%
7507120000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 合金镍管 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:材质(非合金镍、镍合金)|3:种类(管、接头、肘管、管套等)|4:成分含量(镍及合金元素的含量)|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 6% 17%
7507200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 镍及镍合金管子附件 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:材质(非合金镍、镍合金)|3:种类(管、接头、肘管、管套等)|4:成分含量(镍及合金元素的含量)|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 0% 6% 17%