hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
7613001000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 零售包装装压缩、液化气体铝容器 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途[盛装液体用等];5:材质[铝];6:种类[罐、桶等];7:规格[容积];8:品牌[中文及外文名称];9:GTIN;10:CAS;11:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; 千克 13% 9% 70%
7613009000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非零售装装压缩、液化气体铝容器 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途[盛装液体用等];5:材质[铝];6:种类[罐、桶等];7:规格[容积];8:品牌[中文及外文名称];9:GTIN;10:CAS;11:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; 千克 6 13% 6% 17%