hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
7613001000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 零售包装装压缩、液化气体铝容器(铝及铝合金制)(CIQ码:101:装压缩或液化气的铝容器,102:深加工铝制品) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(盛装液体用等);3.材质(铝);4.种类(罐、桶等);5.规格(容积);6.品牌(以下要素仅上海海关要求)7.GTIN;8.CAS 千克 13 9 70
7613009000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非零售装装压缩、液化气体铝容器(铝及铝合金制)(CIQ码:101:装压缩或液化气的铝容器,102:深加工铝制品) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(盛装液体用等);3.材质(铝);4.种类(罐、桶等);5.规格(容积);6.品牌(以下要素仅上海海关要求)7.GTIN;8.CAS 千克 6 13 6 17