hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
7614100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 带钢芯的铝制绞股线、缆、编带(非绝缘的)(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.材质(铝);3.种类(绞股线、缆、编带等);4.状态(非绝缘);5.带钢芯请注明(以下要素仅上海海关要求)6.GTIN;7.CAS 千克 A M 13 6 20
7614900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 不带钢芯的铝制绞股线、缆、编带(非绝缘的)(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.材质(铝);3.种类(绞股线、缆、编带等);4.状态(非绝缘);5.带钢芯请注明(以下要素仅上海海关要求)6.GTIN;7.CAS 千克 13 6 20