hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
7806001000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 铅及铅合金条、杆、丝、型材、异型材(CIQ码:101:深加工铅制品) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.形状(条、杆、型材、异型材、丝);3.材质(铅)(以下要素仅上海海关要求)4.GTIN;5.CAS 千克 0 6 30
7806009000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他铅制品(CIQ码:101:其它装压缩或液化气的容器及其零件,102:深加工铅制品) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(工业用、非工业用);3.材质(铅);4.种类(容器、铅坠等)(以下要素仅上海海关要求)5.GTIN;6.CAS 千克 0 6 40