hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
7907002000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 锌管及锌制管子附件 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:材质(锌)|4:种类(管、接头、肘管、管套等)|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 0% 6% 30%
7907003000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 电池壳体坯料(锌饼) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:材质(锌)|4:种类(管、接头、肘管、管套等)|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 0% 6% 40%
7907009000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他锌制品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:材质(锌)|4:种类(管、接头、肘管、管套等)|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 0% 6% 40%