hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8209001000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未装配的工具用金属陶瓷板 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[工具用];3:材质[金属陶瓷制];4:种类[板、杆、刀头等];5:是否装配;6:品牌;7:GTIN;8:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.2
8209002100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未装配的工具用金属陶瓷条、杆 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[工具用];3:材质[金属陶瓷制];4:种类[板、杆、刀头等];5:是否装配;6:晶粒度;7:品牌;8:GTIN;9:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.2
8209002900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他未装配的工具用金属陶瓷条、杆 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[工具用];3:材质[金属陶瓷制];4:种类[板、杆、刀头等];5:是否装配;6:品牌;7:GTIN;8:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.2
8209003000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未装配的工具用金属陶瓷刀头 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[工具用];3:材质[金属陶瓷制];4:种类[板、杆、刀头等];5:是否装配;6:品牌;7:GTIN;8:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.2
8209009000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未装配的工具用金属陶瓷板、条、杆、刀头的类似品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[工具用];3:材质[金属陶瓷制];4:种类[板、杆、刀头等];5:是否装配;6:品牌;7:GTIN;8:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.2