hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8405100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 煤气、乙炔及类似水解气体发生器(不论有无净化器)(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.品牌;3.型号(以下要素仅上海海关要求)4.GTIN;5.CAS 千克 A M 13 10 30
8405900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 煤气、乙炔等气体发生器的零件(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(适用机型);3.品牌;4.型号(以下要素仅上海海关要求)5.GTIN;6.CAS 千克 13 6 30