hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8463101100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 拉拔力为300吨及以下的金属冷拔管机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:功能;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 9.00% 0.5
8463101900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 300吨以上的金属冷拔管机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:功能;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 9.00% 0.5
8463102000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 金属及金属陶瓷的拔丝机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:功能;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 9.00% 0.5
8463109000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他金属或金属陶瓷的拉拔机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:功能;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 9.00% 0.5
8463200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 金属或金属陶瓷的螺纹滚轧机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:功能;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 9.00% 0.5
8463300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 金属或金属陶瓷丝的加工机 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:功能;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 9.00% 0.5
8463900010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 滚压成形机床 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:功能;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 3 13.00% 9.00% 0.5
8463900020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 具有滚压功能的旋压成形机床 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:功能;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 3 13.00% 9.00% 0.5
8463900090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他非切削加工机床 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:功能;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 9.00% 0.5