hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8534001000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 四层以上的印刷电路(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.电路层数;3.是否装有机械元件或电气元件;4.品牌;5.型号(以下要素仅上海海关要求)6.GTIN;7.CAS 块 /千克 13 0 35
8534009000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 四层及以下的印刷电路(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.电路层数;3.是否装有机械元件或电气元件;4.品牌;5.型号(以下要素仅上海海关要求)6.GTIN;7.CAS 块 /千克 13 0 50