hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8608001000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 轨道自动计轴设备 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 3.00% 0.2
8608009000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 铁道及电车道轨道固定装置及配件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 4.00% 0.2