hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8608001000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 轨道自动计轴设备(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.品牌;4.型号(以下要素仅上海海关要求)5.GTIN;6.CAS 千克 /台 13 3 20
8608009000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 铁道及电车道轨道固定装置及配件(包括交通机械信号,安全或交通管理设备及其零件)(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.品牌;4.型号(以下要素仅上海海关要求)5.GTIN;6.CAS 千克 13 4 20