hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8710001000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 坦克及其他机动装甲战斗车辆(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.品牌;3.型号(以下要素仅上海海关要求)4.GTIN;5.CAS 辆 /千克 6 0 15 100
8710009000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 坦克及其他机动装甲战斗车辆零件(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.品牌;3.型号(以下要素仅上海海关要求)4.GTIN;5.CAS 千克 6 0 15 100