hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
9016001000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 感量为0.1毫克或更精密的天平 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:感量;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 9.00% 0.14
9016009000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 50毫克≥感量>0.1毫克的天平 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:感量;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 9.00% 0.3