hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
9016001000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 感量为0.1毫克或更精密的天平(CIQ码:101:电子衡器,102:机械量具) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.感量;3.品牌;4.型号(以下要素仅上海海关要求)5.GTIN;6.CAS 台 /千克 13 9 14
9016009000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 50毫克≥感量>0.1毫克的天平(CIQ码:101:电子衡器,102:机械量具) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.感量;3.品牌;4.型号(以下要素仅上海海关要求)5.GTIN;6.CAS 台 /千克 13 9 30