hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
9205100001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 完税价格≥2000美元的铜管乐器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 10.00% 0.7
9205100090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他铜管乐器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 10.00% 0.7
9205901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 键盘管风琴、簧风琴及类似乐器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 10.00% 0.8
9205902000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 手风琴及类似乐器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 10.00% 0.8
9205903000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 口琴 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 10.00% 0.8
9205909001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 完税价格≥1万美元的其他管乐器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 10.00% 0.7
9205909091 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他含濒危物种成分的管乐器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; EF 13.00% 10.00% 0.7
9205909099 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他管乐器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 10.00% 0.7