hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
9206000010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 含濒危动物皮及濒危木的打击乐器(例如,鼓、木琴、钹、响板)(CIQ码:101:鼓,102:钹,103:锣,104:木琴,105:其他打击乐器) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.是否为野生动物皮制;3.用途;4.品牌;5.型号(以下要素仅上海海关要求)6.GTIN;7.CAS EF 0 10 70
9206000090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他打击乐器(例如,鼓、木琴、钹、响板)(CIQ码:101:鼓,102:钹,103:锣,104:木琴,105:其他打击乐器) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.是否为野生动物皮制;3.用途;4.品牌;5.型号(以下要素仅上海海关要求)6.GTIN;7.CAS 13 10 70