hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
9207100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 通过电产生或扩大声音的键盘乐器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; L/ 13.00% 12.00% 1
9207900010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他通过电产生或扩大声音的含濒危物种成分的乐器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; EF 0.00% 12.00% 1
9207900090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他通过电产生或扩大声音的乐器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 13.00% 12.00% 1