hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
9207100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 通过电产生或扩大声音的键盘乐器 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 L/ 13% 12% 100%
9207900010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他通过电产生或扩大声音的含濒危物种成分的乐器 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 EF 0% 12% 100%
9207900090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他通过电产生或扩大声音的乐器 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 13% 12% 100%