hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
9208100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 百音盒 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类;5:品牌[中文及外文名称];6:GTIN;7:CAS;8:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; 13% 10% 80%
9208900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 第92章其他编号未列名的其他乐器 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:品牌[中文及外文名称];5:GTIN;6:CAS;7:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; 13% 10% 80%