hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
9604000000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 手用粗筛、细筛 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:GTIN;3:CAS; AB P/Q 13.00% 6.00% 1