hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
9606100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 揿扣及其零件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质;3:种类;4:是否用纺织材料包裹;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 6.00% 1
9606210000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 塑料制钮扣 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质;3:纺织材料包裹非纺织材料包裹;4:种类[是否袖口、饰扣];5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 6.00% 1
9606220000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 贱金属制钮扣 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质;3:纺织材料包裹非纺织材料包裹;4:种类[是否袖口、饰扣];5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 6.00% 1
9606290010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 含濒危动物成分的其他钮扣 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质;3:纺织材料包裹非纺织材料包裹;4:种类[是否袖口、饰扣];5:GTIN;6:CAS; 千克 FE 0.00% 6.00% 1
9606290090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他钮扣 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质;3:纺织材料包裹非纺织材料包裹;4:种类[是否袖口、饰扣];5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 6.00% 1
9606300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 钮扣芯及钮扣的其他零件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:GTIN;4:CAS; 千克 13.00% 6.00% 1