hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
9704001000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 邮票 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:指运国[地区];4:GTIN;5:CAS; 千克 0.00% 4.00% 0.5
9704009000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 印花税票及类似票证等 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:指运国[地区];4:GTIN;5:CAS; 千克 0.00% 6.00% 0.5