hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
0302110000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 鲜或冷鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(CIQ码:101:养殖河鳟,102:养殖虹鳟,103:野生河鳟,104:野生虹鳟,105:克拉克大麻哈鱼,106:阿瓜大麻哈鱼,107:吉雨大麻哈鱼,108:亚利桑那大麻哈鱼,109:金腹大麻哈鱼) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.制作或保存方法(鲜、冷);3.拉丁名称;4.个体重量[如1000-2000克/条(块)等](以下要素仅上海海关要求)5.GTIN;6.CAS 千克 AB PRQS 9 10 40