hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2004100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非用醋制作的冷冻马铃薯 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[冻等];3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P.R/Q.S 10/13% 5.00% 0.7
2004900010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非用醋制作的冷冻松茸 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[冻等];3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; 千克 ABE P.R/Q.S 10/13% 5.00% 0.7
2004900020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非用醋制作的冷冻酸竹笋 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[冻等];3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; 千克 ABE P.R/Q.S 10/13% 5.00% 0.7
2004900030 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非用醋制作的冷冻芦荟 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[冻等];3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; 千克 ABFE P.R/Q.S 10/13% 5.00% 0.7
2004900040 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非用醋制作的冷冻仙人掌植物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[冻等];3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; 千克 ABFE P.R/Q.S 10/13% 5.00% 0.7
2004900090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非用醋制作的其他冷冻蔬菜 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[冻等];3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P.R/Q.S 10/13% 5.00% 0.7