hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
3924100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 塑料制餐具及厨房用具 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:品牌;5:规格或型号;6:GTIN;7:CAS; 千克 A R/ 13.00% 6.50% 0.8
3924900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:品牌;5:规格或型号;6:GTIN;7:CAS; 千克 A M/ 13.00% 6.50% 0.8