hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
4821100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 纸或纸板印制的各种标签(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.材质;3.加工程度(印制、非印制)(以下要素仅上海海关要求)4.GTIN;5.CAS 千克 13 6 50
4821900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 纸或纸板制的其他各种标签(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.材质;3.加工程度(印制、非印制)(以下要素仅上海海关要求)4.GTIN;5.CAS 千克 13 6 50