hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
7117110000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 贱金属制袖扣、饰扣 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[袖扣、饰扣、手镯等];3:材质;4:品牌;5:是否镀贵金属;6:GTIN;7:CAS; 千克 A M/ 13 10.00% 1.3
7117190000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他贱金属制仿首饰 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[袖扣、饰扣、手镯等];3:材质;4:品牌;5:是否镀贵金属;6:GTIN;7:CAS; 千克 A M/ 13 8.00% 1.3
7117900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未列名材料制仿首饰 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[袖扣、饰扣、手镯等];3:材质;4:品牌;5:是否镀贵金属;6:GTIN;7:CAS; 千克 A M/ 13 18.00% 1.3