hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
9305100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 左轮手枪或其他手枪的零件及附件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:型号;3:GTIN;4:CAS; 千克 0/13% 13.00% 0.8
9305200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 税目93.03的猎枪或步枪用零件及附件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:型号;3:GTIN;4:CAS; 千克 0/13% 13.00% 0.8
9305910000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他军用武器用零件、附件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:型号;3:GTIN;4:CAS; 千克 0.00% 13.00% 0.8
9305990000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他武器的零件、附件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:型号;3:GTIN;4:CAS; 千克 0/13% 13.00% 0.8