hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
0405100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 黄油 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量(乳脂、乳的无脂固形物、水及其他成分含量)|3:包装规格|4:品牌(中文或外文名称)|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 AB P.R/Q.S 13% 10% 90%
0405200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 乳酱 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:包装规格|4:品牌(中文或外文名称)|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 AB P.R/Q.S 13% 10% 90%
0405900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他从乳中提取的脂和油 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:包装规格|4:品牌(中文或外文名称)|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 AB P.R/Q.S 13% 10% 90%