hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
0510001010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 牛黄 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(鲜、冷、冻、干或用其他方法暂时保藏|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 8A P/Q 9% 3% 14%
0510001020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 猴枣 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(鲜、冷、冻、干或用其他方法暂时保藏|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 QAFEB P/Q 9% 3% 14%
0510001090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他黄药 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(鲜、冷、冻、干或用其他方法暂时保藏|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AFEB P/Q 9% 3% 14%
0510002010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 海狸香、灵猫香 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(鲜、冷、冻、干或用其他方法暂时保藏|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AEB P/Q 9% 7% 50%
0510002020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 龙涎香 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(鲜、冷、冻、干或用其他方法暂时保藏|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P/Q 9% 7% 50%
0510003010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 天然麝香 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(鲜、冷、冻、干或用其他方法暂时保藏|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 8AEF P/Q 0% 7% 20%
0510003090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他麝香 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(鲜、冷、冻、干或用其他方法暂时保藏|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 8A P/Q 0% 7% 20%
0510004000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 斑蝥 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(鲜、冷、冻、干或用其他方法暂时保藏|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 QAB P/Q 9% 7% 50%
0510009010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他濒危野生动物胆汁及其他产品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(鲜、冷、冻、干或用其他方法暂时保藏|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AFEB P/Q 0% 6% 20%
0510009090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 胆汁,配药用腺体及其他动物产品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(鲜、冷、冻、干或用其他方法暂时保藏|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P/Q 9% 6% 20%