hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1206001000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用葵花子 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否种用|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P/N.Q 9% 0% 0%
1206009000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他葵花子 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(食用型、油用型)|3:油含量|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P.R/Q.S 9% 15% 70%