hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1208100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 大豆粉 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:状态(细粉、粗粉)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P.R/Q.S 0% 9% 70%
1208900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他含油子仁或果实的细粉及粗粉 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:状态(细粉、粗粉)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P.R/Q.S 13% 15% 80%