hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2004100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非用醋制作的冷冻马铃薯 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:加工方法|3:保存方法(冻等)|4:成分含量|5:包装规格|6:品牌(中文或外文名称)|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 AB P.R/Q.S 9% 5% 70%
2004900020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非用醋制作的冷冻翠叶芦荟 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:加工方法|3:保存方法(冻等)|4:成分含量|5:包装规格|6:品牌(中文或外文名称)|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 AB P.R/Q.S 9% 5% 70%
2004900030 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非用醋制作的冷冻其他芦荟 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:加工方法|3:保存方法(冻等)|4:成分含量|5:包装规格|6:品牌(中文或外文名称)|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 ABFE P.R/Q.S 9% 5% 70%
2004900040 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非用醋制作的冷冻仙人掌植物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:加工方法|3:保存方法(冻等)|4:成分含量|5:包装规格|6:品牌(中文或外文名称)|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 ABFE P.R/Q.S 9% 5% 70%
2004900090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非用醋制作的其他冷冻蔬菜 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:加工方法|3:保存方法(冻等)|4:成分含量|5:包装规格|6:品牌(中文或外文名称)|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 AB P.R/Q.S 9% 5% 70%