hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2006001000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 蜜枣 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:加工方法(沥干、糖渍、裹糖)|3:成分含量|4:包装规格|5:品牌(中文或外文名称)|6:GTIN|7:CAS|8:其他 千克 AB R/S 13% 5% 90%
2006002000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 糖渍制橄榄 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:加工方法(沥干、糖渍、裹糖)|3:成分含量|4:包装规格|5:品牌(中文或外文名称)|6:GTIN|7:CAS|8:其他 千克 AB R/S 13% 5% 90%
2006009000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他糖渍蔬菜,水果,坚果,果皮 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:加工方法(沥干、糖渍、裹糖)|3:成分含量|4:包装规格|5:品牌(中文或外文名称)|6:GTIN|7:CAS|8:其他 千克 AB R/S 13% 5% 90%