hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2501001100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 食用盐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB R/S 9% 0% 0%
2501001900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他盐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:包装规格|4:是否食用盐|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 AB R/S 13% 0% 0%
2501002000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 纯氯化钠 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 3% 35%
2501003000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 海水 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 0% 0% 0%