hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2806100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氯化氢(盐酸) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 23AB M.R/N.S 0% 5% 80%
2806200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氯磺酸 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB M/N 0% 5% 40%