hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2809100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 五氧化二磷 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB M/N 0% 1% 8%
2809201100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 食品级磷酸 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB R/N.S 0% 1% 8%
2809201900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 B /N 0% 1% 8%
2809209000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他多磷酸 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 35%