hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2816100010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 过氧化镁 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB M/N 0% 5% 30%
2816100090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氢氧化镁 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 30%
2816400000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 锶或钡的氧化物、氢氧化物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 30%