hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
3502110000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 干的卵清蛋白 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:外观|4:成分含量|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 AB P/Q 13% 10% 80%
3502190000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他卵清蛋白 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:外观|4:成分含量|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 AB P/Q 13% 10% 80%
3502200010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 乳清蛋白粉(按重量计干质成分的乳清蛋白含量超过80%) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:外观|4:成分含量|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 AB R/S 13% 10% 35%
3502200020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 乳铁蛋白 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:外观|4:成分含量|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 AB R/S 13% 10% 35%
3502200090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他乳白蛋白 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:外观|4:成分含量|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 AB R/S 13% 10% 35%
3502900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他白蛋白及白蛋白盐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:外观|4:成分含量|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 A R/ 13% 10% 35%