hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
4114100010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 油鞣其他濒危野生动物皮革 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(漆皮、镀金属)|3:规格(厚度)|4:请注明平方英尺数/张|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 FE 0% 14% 50%
4114100090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 油鞣其他动物皮革 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(漆皮、镀金属)|3:规格(厚度)|4:请注明平方英尺数/张|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 0% 14% 50%
4114200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 漆皮及层压漆皮;镀金属皮革 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作或保存方法(漆皮、镀金属)|3:规格(厚度)|4:请注明平方英尺数/张|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 0% 10% 50%