hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
5306100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 亚麻单纱 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:纱线形态(单纱、股线或缆线)|3:纱线细度|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 5% 50%
5306200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 亚麻多股纱线或缆线 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:纱线形态(单纱、股线或缆线)|3:纱线细度|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 5% 50%