hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
5505100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 合成纤维废料 包括落绵、废纱及回收纤维 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:来源(落绵、废纱、回收纤维)|3:纤维成分|4:颜色(白色、杂色等)|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 9 13% 5% 70%
5505200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 人造纤维废料 包括落绵、废纱及回收纤维 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:来源(落绵、废纱、回收纤维)|3:纤维成分|4:颜色(白色、杂色等)|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 9 13% 5% 70%