hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
5806101000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 棉或麻制狭幅起绒机织物及绳绒织物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:织造方法(机织)|3:起绒方式(毛巾、绳绒等)|4:成分含量|5:幅宽|6:GTIN|7:CAS|8:其他 千克 13% 8% 70%
5806109000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他材料狭幅起绒织物及绳绒织物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:织造方法(机织)|3:起绒方式(毛巾、绳绒等)|4:成分含量|5:幅宽|6:GTIN|7:CAS|8:其他 千克 13% 8% 80%
5806200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 含弹性纱线≥5%狭幅织物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:织造方法(机织)|3:成分含量|4:幅宽|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 8% 100%
5806310000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 棉制未列名狭幅机织物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:织造方法(机织)|3:成分含量|4:幅宽|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 8% 70%
5806320000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 化纤制狭幅机织物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:织造方法(机织)|3:成分含量|4:幅宽|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 8% 130%
5806391000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 含丝量≥85%制其他狭幅机织物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:织造方法(机织)|3:成分含量|4:幅宽|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 8% 130%
5806392000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 羊毛制其他狭幅机织物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:织造方法(机织)|3:成分含量|4:幅宽|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 8% 130%
5806399000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他材料制其他狭幅机织物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:织造方法(机织)|3:成分含量|4:幅宽|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 8% 80%
5806401000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 棉或麻粘合有经纱无纬纱狭幅织物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:织造方法(机织)|3:成分含量|4:幅宽|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 8% 70%
5806409000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他材料粘合有经无纬狭幅织物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:织造方法(机织)|3:成分含量|4:幅宽|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 8% 80%