hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
6507000010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 含濒危野生动物成分的帽类附件 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:材质|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 FE 0% 10% 100%
6507000090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他帽类附件 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:材质|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 13% 10% 100%